Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, o κατηγορούμενος δεν θα μπορεί πλέον να λάβει έγγραφα από την δικογραφία αν κριθεί ότι κινδυνεύει το “δημόσιο συμφέρον”. Για πρώτη φορά στο δικανικό μας σύστημα εισάγεται τέτοια ρύθμιση. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου γίνεται προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι οποίοι θα προβλέπουν ότι, εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να μην επιτρέπουν στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού της δικογραφίας, εάν κρίνουν ότι αυτό απαιτείται «για την προστασία σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρώς την εθνική ασφάλεια».

Με την πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας  τίθεται φραγμός στην διαδεδομένη πρακτική, κατά την οποία ο κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί χωρίς να έχει υπόψη του διατυπωμένο κατηγορητήριο, πράγμα που είναι αντίθετο τόσο στις διατάξεις τις ποινικής δικονομίας μας όσο και στην ΕΣΔΑ.